Otdel Voennogo komissariata Krasnojarskogo kraja po Emel'janovskomu i Kozul'skomu rajonam

2 Borcov, 37a, Emel'janovo
2 Борцов, 37а, Емельяново
  • +7 (39133) 2-46-63
  • Fax (39133) 2-47-30

Contact Info

Otdel Voennogo komissariata Krasnojarskogo kraja po Emel'janovskomu i Kozul'skomu rajonam

2 Borcov, 37a, Emel'janovo

Categories

LEGISLATIVE AND EXECUTIVE AUTHORITIES