Finansovyj universitet pri Pravitel'stve RF, Krasnodarskij filial

Neftjanikov shosse, 32 / Luzana, 34 , Krasnodar
Нефтяников шоссе, 32 / Лузана, 34 , Краснодар

Contact Info

Finansovyj universitet pri Pravitel'stve RF, Krasnodarskij filial

Neftjanikov shosse, 32 / Luzana, 34 , Krasnodar

Categories

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS