Sjen-to sushi, sluzhba dostavki sushi

Anatolija Gladkova, 22 st2 st2, Krasnojarsk
Анатолия Гладкова, 22 ст2 ст2, Красноярск

Contact Info

Sjen-to sushi, sluzhba dostavki sushi

Anatolija Gladkova, 22 st2 st2, Krasnojarsk

Categories

CATERING: LUNCH TO OFFICE