Vstrecha na Enisee, kafe

Dubrovinskogo, 100/2, Krasnojarsk
Дубровинского, 100/2, Красноярск
  • +7 (391) 295-25-75
  • +7 (391) 240-07-58

Contact Info

Vstrecha na Enisee, kafe

Dubrovinskogo, 100/2, Krasnojarsk

Categories

CAFE, PANCAKE HOUSE, DONUT SHOP