Srednjaja obshheobrazovatel'naja shkola №145

78 Dobrovol'cheskoj Brigady, 1a, Krasnojarsk
78 Добровольческой Бригады, 1а, Красноярск

Contact Info

Srednjaja obshheobrazovatel'naja shkola №145

78 Dobrovol'cheskoj Brigady, 1a, Krasnojarsk

Categories

EDUCATION