SEVERNYJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL''SKIJ INSTITUT RYBNOGO HOZJAJSTVA PETRGU

Varkausa nab., 3, , Petrozavodsk 185031
Варкауса наб., 3, , Петрозаводск 185031
  • +7 (8142)783285

About us

Научно-практические центры

Contact Info

SEVERNYJ NAUCHNO-ISSLEDOVATEL''SKIJ INSTITUT RYBNOGO HOZJAJSTVA PETRGU

Varkausa nab., 3, , Petrozavodsk 185031