Pochtovoe otdelenie №34

Nojbrandenburgskaja, 24 / Kemskaja, 8 , Petrozavodsk
Нойбранденбургская, 24 / Кемская, 8 , Петрозаводск
  • +7 (8142) 52-51-32
  • +7 (8142) 52-55-71

Contact Info

Pochtovoe otdelenie №34

Nojbrandenburgskaja, 24 / Kemskaja, 8 , Petrozavodsk

Categories

POSTAL SERVICES