№8 SHKOLA SREDNJAJA OBSHHEOBRAZOVATEL''NAJA

Kommunistov ul., 51, , Petrozavodsk 185005
Коммунистов ул., 51, , Петрозаводск 185005

About us

Общее образование

Contact Info

№8 SHKOLA SREDNJAJA OBSHHEOBRAZOVATEL''NAJA

Kommunistov ul., 51, , Petrozavodsk 185005