Vserossijskoe obshhestvo gluhih, regional'noe predstavitel'stvo

Maksima Gor'kogo, 149 / Gazetnyj per, 95 , Rostov-na-Donu
Максима Горького, 149 / Газетный пер, 95 , Ростов-на-Дону

Contact Info

Vserossijskoe obshhestvo gluhih, regional'noe predstavitel'stvo

Maksima Gor'kogo, 149 / Gazetnyj per, 95 , Rostov-na-Donu

Categories

SOCIAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS, UNIONS