Centr gosudarstvennogo sanitarno-jepidemiologicheskogo nadzora JUzhnogo voennogo okruga

Sovetskaja, 42 / 5-ja linija, 1 , Rostov-na-Donu
Советская, 42 / 5-я линия, 1 , Ростов-на-Дону
  • +7 (863) 266-62-17
  • +7 (863) 251-45-56

Contact Info

Centr gosudarstvennogo sanitarno-jepidemiologicheskogo nadzora JUzhnogo voennogo okruga

Sovetskaja, 42 / 5-ja linija, 1 , Rostov-na-Donu

Categories

SANITARY HYGIENIC: LABS, RESEARCH