JUzhnyj okruzhnoj medicinskij centr, Federal'noe mediko-biologicheskoe agentstvo

Peshkova, 34, Rostov-na-Donu
Пешкова, 34, Ростов-на-Дону

Contact Info

JUzhnyj okruzhnoj medicinskij centr, Federal'noe mediko-biologicheskoe agentstvo

Peshkova, 34, Rostov-na-Donu

Categories

SPECIALIZED HOSPITALS