Donskoj invalidnyj sportivnyj klub

Vorovskogo, 31 / Mira prospekt, 29 , Rostov-na-Donu
Воровского, 31 / Мира проспект, 29 , Ростов-на-Дону
  • +7 (863) 254-41-11

Contact Info

Donskoj invalidnyj sportivnyj klub

Vorovskogo, 31 / Mira prospekt, 29 , Rostov-na-Donu

Categories

SPORTING ORGANIZATIONS