Dzhelato SHokolato, set' magazinov morozhenogo

Kul'tury prospekt, 1, Sankt-Peterburg
Культуры проспект, 1, Санкт-Петербург
  • +7 (812) 923-05-70

Contact Info

Dzhelato SHokolato, set' magazinov morozhenogo

Kul'tury prospekt, 1, Sankt-Peterburg

Categories

FROZEN AND QUICK FROZEN GOODS