Srednjaja obshheobrazovatel'naja shkola №145

Sovetskaja (Starye Turbasly), 54, Ufa
Советская (Старые Турбаслы), 54, Уфа

Contact Info

Srednjaja obshheobrazovatel'naja shkola №145

Sovetskaja (Starye Turbasly), 54, Ufa

Categories

EDUCATION