Bahit, prodovol'stvennyj magazin

Svobody, 34 / Kol'cevaja, 135 , Ufa
Свободы, 34 / Кольцевая, 135 , Уфа
  • Fax (347) 260-12-30

Contact Info

Bahit, prodovol'stvennyj magazin

Svobody, 34 / Kol'cevaja, 135 , Ufa

Categories

GROCERY STORES