Millenium, prodovol'stvennyj magazin, IP Abdrashitova S.H.

Naberezhnaja reki Ufy, 3/1 k1 k1, Ufa
Набережная реки Уфы, 3/1 к1 к1, Уфа
  • 8-919-141-69-15

Contact Info

Millenium, prodovol'stvennyj magazin, IP Abdrashitova S.H.

Naberezhnaja reki Ufy, 3/1 k1 k1, Ufa

Categories

GROCERY STORES