Institut mediciny, jekologii i fizicheskoj kul'tury, UlGU

Arhitektora Livchaka, 2 / Karla Libknehta, 1 , Ul'janovsk
Архитектора Ливчака, 2 / Карла Либкнехта, 1 , Ульяновск
  • +7 (8422) 32-65-83
  • +7 (8422) 32-29-80

Contact Info

Institut mediciny, jekologii i fizicheskoj kul'tury, UlGU

Arhitektora Livchaka, 2 / Karla Libknehta, 1 , Ul'janovsk

Categories

SCIENCE AND TECHNOLOGIES